Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1. SEYREK HAMİT,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  Veri Madenciliğinde Kullanılan Sınıflandırma Algoritmalarının Farklı Veri Kümeleri ile Karşılaştırılması.  VI. ULUSLARARASI GAP MÜHENDİSLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4735752)
2. GÜRMEN CİHAT,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Sunucularda DDoS Saldırılarının Tespiti ve Analizi.  VI. ULUSLARARASI GAP MÜHENDİSLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4735740)
3. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  Examining Effects of the Support Vector Machines Kernel Types on Biomedical Data Classification.  International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP18) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4401470)
4. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,UYMAZ SAİT ALİ,KOÇER BARIŞ (2018).  Extracting Classification Rules of Bank Marketing Data by Firefly Algorithm.  International Conference of Engineering, Science and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4389837)
5. UYMAZ SAİT ALİ,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,KOÇER BARIŞ (2018).  Data Clustering using Artificial Algae Algorithm.  International Conference of Engineering, Science and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4401436)
6. KOÇER BARIŞ,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,UYMAZ SAİT ALİ (2018).  Best Parameter Update Strategy for Artificial Bee Algorithm.  International Conference of Engineering, Science and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4401444)
7. SANDIKÇI YUNUS,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  Tarımsal Üretimde Veri Madenciliği ve Optimizasyon Uygulamaları.  Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi (GAPYENEV2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4273287)
8. GİTMEZ MERVE,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR (2018).  Binaların Isıtma Yükü ve Soğutma Yükü Gereksinimi Verilerinde Aykırı Değerlerin Analiz Edilmesi.  1. International Engineering and Technology Symposium (IETS18) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4413226)
9. KAYTAN MUSTAFA,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  A Study on the Use of Heuristic Algorithms in Information Security.  International Advanced Researches  Engineering Congress-2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4129735)
10. KAYA ERSİN,UYMAZ OĞUZHAN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Performance of Galactic Swarm Optimization using Artificial Algae Algorithm.  II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4401524)
11. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Derin Öğrenme ile Tüketilen Besin içeriklerinin Yaklaşık Kestirimi.  (UBMK17) 2nd International Conference on Computer Science and Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4218535)
12. SANDIKÇI YUNUS,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Tarım Ekonomisinde Mobil Bir Uygulama ile Verimliliğin Arttırılması.  4th International Regional Development Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4023142)
13. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,NACAR MEHMET AKİF,GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,SALUR MEHMET UMUT (2017).  Comparing Inertia Weights of Particle Swarm Optimization in Multimodal Functions.  International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP17) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3588516)
14. KAYTAN MUSTAFA,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Makine Öğrenmesi Araçları Üzerine Bir İnceleme.  2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4129736)
15. UYMAZ SAİT ALİ,KOÇER BARIŞ,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  PERFORMANCE OF ARTIFICIAL ALGAE ALGORITHM ONCONSTRAINED SINGLE OBJECTIVE REAL-PARAMETEROPTIMIZATION.  International Congress onFundamental and Applied Sciences, 73 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3990683)
16. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,UYMAZ SAİT ALİ,KOÇER BARIŞ (2017).  APPLICATION OF DEEP STACKED AUTO ENCODERS WITH BIOMEDICAL DATA.  International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3993516)
17. KOÇER BARIŞ,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,UYMAZ SAİT ALİ (2017).  EFFECT OF SECONDARY PARAMETER UPDATE ON ARTIFICIAL BEE BASED ALGORITHMS.  International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3993552)
18. SALUR MEHMET UMUT,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Apache Mahout Performance Analysis Inclassification of Turkish Texts.  3rd International Conference on Science, Ecology and Technology(ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3573705)
19. ALPSÜLÜN MUSTAFA,AKASLAN DURSUN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TENEKECİ MEHMET EMİN (2017).  Göz İzleme Teknikleri ile Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Dijital Ortamda Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi.  11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4004382)
20. ALPSÜLÜN MUSTAFA,AKASLAN DURSUN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TENEKECİ MEHMET EMİN (2017).  Göz İzleme Yöntemleri ile Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi.  11. Uluslararası  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4004391)
21. NACAR MEHMET AKİF,AKASLAN DURSUN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,GÜLLÜOĞLU MEHMET TAHİR,TÜYSÜZ MEHMET FATİH,AKTACİR MEHMET AZMİ,IŞIK MAHMUT (2017).  Understanding the Impact of Linear, Quadratic and Exponential Functions on High-Performance Computing Clusters using Serial and Parallel Computations.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3804237)
22. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,SALUR MEHMET UMUT,ÖĞRETMEN FATMA DİDEM (2016).  Random Forest Algoritması yardımıyla Yazılım Kalitesinin Artırılması.  Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3343727)
23. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,TAŞALTIN RAMAZAN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TENEKECİ MEHMET EMİN (2016).  Comparison Filter Modelled Feature Selection Algorithms on Microarray Data Classification.  2nd International Conference On Science, Ecology And Technology- 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2901085)
24. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,KAYA ERSİN,KOÇER BARIŞ (2016).  Analyzing Effects of using Smote Algorithm on Unbalanced Data Discretization.  2nd International Conference on Science, Ecology and Technology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898983)
25. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TAŞALTIN RAMAZAN (2016).  3 Farklı Filtre Modelli Öznitelik Seçme Algoritmalarının Kombine Edilerek İyileştirilmesi.  1.International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415415)
26. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TAŞALTIN RAMAZAN (2016).  Mikro dizilim Veri Sınıflandırmasında Öznitelik Seçme Algoritmalarının Karşılaştırılması.  1.International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415418)
27. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,KAYA ERSİN,KOÇER BARIŞ (2015).  Building Rule based Expert Systems using a Rule Reduced Form of Sequential Covering Algorithm  Prism.  International Conference on Science, Ecology and Technology I (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1795566)
28. KAYA ERSİN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,KOÇER BARIŞ (2015).  In Genetic Fuzzy Systems The Effects of Generating Initial Population with Different  Approaches.  International Conference on Science, Ecology and Technology I (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1797491)
29. KOÇER HAVVA GÜL,KOÇER BARIŞ,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2015).  Repetitive Scout Bee Moves For Abc Algorithm.  The International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE2015 ) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2082484)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,KARADAĞ KERİM,TENEKECİ MEHMET EMİN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Ses Analizi ile Parkinson Hastalığının Teşhisinde Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçilmesi.  25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4418842)
2. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,UÇAN MURAT,DİLEK AYNELİ (2015).  Veri Madenciliği ile Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Bölüme Olan Yatkınlığının Değerlendirilmesi.  Akademik Bilişim Eskişehir (AB2015) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2082639)