İletişim


Doç. Dr. İ. BERKAN AYDİLEK

E-posta: berkanaydilek[at]harran.edu.tr /
berkanaydilek[at]hotmail.com

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı