Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. SANDIKÇI YUNUS,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  Tarımsal Veri Analizlerinin Veri Madenciliği ile Yapılması.  Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 3(2), 1-7. (Yayın No: 4420067)
2. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  A Hybrid Firefly and Particle Swarm Optimization Algorithm for Computationally Expensive Numerical Problems.  Applied Soft Computing, 66(May2018), 232-249., Doi: 10.1016/j.asoc.2018.02.025 (Yayın No: 4217865)
3. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR (2018).  Designing a Rule Based Expert Systems for Contact Lenses Patients.  International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), 10(3), 18-26., Doi: 10.5815/ijitcs.2018.03.03 (Yayın No: 4187102)
4. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2017).  Değiştirilmiş Ateşböceği Optimizasyon Algoritması İie Kural Tabanlı Çoklu Sınıflama Yapılması.  Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32(4), 1097-1108., Doi: 10.17341/gazimmfd.369406 (Yayın No: 4019781)
5. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,TAŞALTIN RAMAZAN,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2016).  C4.5 Karar Ağaçlarında Genetik Algoritma ile Budama.  Dicle Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 77-80. (Yayın No: 2899008)
6. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TAŞALTIN RAMAZAN (2016).  Mikro Dizilim Veri Sınıflandırmasında Öznitelik Seçme Algoritmalarının Karşılaştırılması.  Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(2016), 1-7. (Yayın No: 2899003)
7. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,ARSLAN AHMET (2013).  A Hybrid Method for Imputation of Missing Values Using Optimized Fuzzy C Means with Support Vector Regression and a Genetic Algorithm.  Information Sciences, 233, 25-35., Doi: 10.1016/j.ins.2013.01.021 (Yayın No: 1794845)
8. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,ARSLAN AHMET (2012).  A Novel Hybrid Approach to Estimating Missing Values in Databases using k-Nearest Neighbors and Neural Networks.  International Journal of Innovative Computing Information And Control (IJICIC), 8(7A), 4705-4717. (Yayın No: 1795018)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  An Ensemble Inertia Weight Calculation Strategy in Particle Swarm Optimization Algorithm.  Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(4), 544-558., Doi: 10.15317/Scitech.2018.151 (Kontrol No: 4278252)
2. AYDİLEK İBRAHİM BERKAN (2018).  Yazılım Hata Tahmininde Kullanılan Metriklerin Karar Ağaçlarındaki Bilgi Kazançlarının İncelenmesi ve İyileştirilmesi.  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(5), 906-914., Doi: 10.5505/pajes.2018.93584 (Kontrol No: 4222531)
3. GÜMÜŞÇÜ ABDÜLKADİR,AYDİLEK İBRAHİM BERKAN,TAŞALTIN RAMAZAN (2016).  3 Farklı Filtre Modelli Öznitelik Seçme Algoritmalarının Kombine Edilerek İyileştirilmesi.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(16 (2016)), 31-35. (Kontrol No: 2898997)